1. ANULAREA COMENZII

In cazul in care doriti anularea unei comenzi, trebuie sa notificati imediat furnizorul in termen de 5 zile, de preferinta prin telefon, transmitand numarul comenzii.

Daca anularea este acceptata, nu se aplica nicio taxa suplimentara de anulare. Daca Furnizorul refuza anularea comenzii din cauza faptului ca livrarea a fost complet pregătita si/ sau comanda este in proces de livrare catre locatia dumneavoastra, comanda nu poate fi anulata. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

In cazul in care anularea a fost solicitata la timp si Furnizorul a acceptat anularea comenzii, va vom returna sau re-credita debitul dumneavoastra cu suma totala in termen de pana la 7-14 zile , incluzand si taxa de livrare initiala, achitata pentru livrarea Produselor, daca este cazul.

Furnizorul poate anula o comanda daca produsul nu este disponibil pentru orice motiv imputabil Furnizorului. In acest caz, va vom transmite o notificare, daca este cazul, si va vom returna orice plata efectuata.

Comanda efectuata de catre Utilizator, poate fi anulata, fara nicio notificare prealabila si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

a) Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

b) Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de societatea noastra, in cazul platii online;

c) Datele furnizate de catre Utilizator, pe Platforma sunt incomplete si/sau incorecte.

2. FORTA MAJORA

  • Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
  • Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
  • LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre MULEN KIDS SRL si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din orasul de drept.